Ecologie en instandhouding

Ecologie en instandhouding
Ecologie en instandhouding
Ecologie en instandhouding
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Ecologie en instandhouding

De bouwsector is een bronnen- en energie-intensieve industrie en heeft daarom een aanzienlijke en verregaande impact op het milieu. SWIETELSKY streeft ernaar het gebruik van milieuvriendelijke processen, apparatuur en machines te gebruiken tijdens alle projectfases. We streven er voortdurend naar om lucht, water, energie en grond te behouden, om materiaalkosten en logistieke kosten te optimaliseren en om de uitstoot zo veel mogelijk te verminderen.

We sparen geen enkele moeite om de milieuwetgeving na te leven die ons op al onze markten en bedrijfssegmenten beïnvloedt en om negatieve effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mensen en natuur te vermijden.

Daarom volgen we de evolutie van de modernste onderzoeken en technologie, nemen we deel aan specifieke onderzoeksprojecten en monitoren we de ontwikkeling van internationale wettelijke verplichtingen. Dit alles is belangrijk om SWIETELSKY te beschermen voor sancties, boetes en schade aan ons merk. We moeten extra aandacht besteden aan het correct omgaan met risicostoffen. Vervuiling van onze bouwplaatsen of op onze productielocaties kan aanzienlijke schade aan het milieu toebrengen, en kan ook leiden tot kosten indien saneringsmaatregelen geëist worden, of tot productieverlies.

Hoewel we vaak geen rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen op schendingen van milieuwetgeving door onderaannemers en leveranciers, betekent onze nauwe zakelijke samenwerking met hen dat SWIETELSKY onrechtstreeks geassocieerd wordt met de gevolgen, wat schade kan toebrengen aan onze reputatie. Daarom oefenen we zo goed mogelijk onze positieve invloed uit op leveranciers en onderaannemers in Oostenrijk, door ze bijvoorbeeld onze gedragscode te laten toepassen.

Door onze werkzaamheden in bergachtige regio’s is SWIETELSKY ook betrokken bij erosiebestrijding door het gebruik van technische en biologische processen. Daarom werden innovatieve en locatiespecifieke oplossingen, waaronder enkele met patentaanvragen, succesvol doorgevoerd. Dit maakt allemaal deel uit van onze inspanningen om alle nationale en internationale juridische verplichtingen na te leven en om aan de hoogst mogelijke standaarden te voldoen. We melden u daarom trots dat er in het betrokken en voorgaande jaar geen significante boetes of niet-monetaire sancties werden opgelegd aan SWIETELSKY voor niet-naleving van milieuwetgevingen.


Lees meer over ecologie en instandhouding bij SWIETELSKY en over de volgende thema’s in ons Duurzaamheidsrapport

  1. Organisatorische verankering, pagina 89
  2. Energie en emissies, pagina 89-91
  3. Materialen en afval, pagina 91-95
  4. Onze bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, pagina 95
"Hout is het bouwmateriaal van het verleden en de toekomst en een integraal onderdeel van moderne architectuur. Het is duurzaam, stabiel, brandbestendig, geprefabriceerd, emmisievrij, natuurlijk en combineerbaar. Bij SWIEtimber kunnen we onze klanten vakkennis over houtbouw bieden en zijn we een materiaal-neutraal bouwbedrijf."

Ing. Jürgen Müller, Hoofd van Verkoop houtbouw

"Als een uitvoerend bouwbedrijf maximaliseren we onze invloed en dragen we bij aan het behoud van grondstoffen doorheen onze bouwprojecten langsheen de hele waardeketen. Milieuschade moet vermeden worden vanuit zowel een ecologisch als economisch standpunt."

Klaus-Peter Pichlwanger, Kwaliteitsbeheer