Gezondheid & veiligheid

Gezondheid & veiligheid
Gezondheid & veiligheid
Gezondheid & veiligheid
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Gezondheid & veiligheid

Werknemers, contractpartners, onderaannemers, vertegenwoordigers van gebouweigenaars en buren moeten beschermd worden tegen ongelukken en gezondheidsrisico's op bouwplaatsen van SWIETSELSKY-Groep in naleving van de hoogst mogelijke standaarden. Hun veiligheid is de voornaamste zorg voor ons bedrijf. Ongeacht verschillen in wetgeving op onze verschillende markten wordt aan veiligheidsstandaarden de hoogste prioriteit gegeven.

Buiten menselijke drama’s ten gevolge van ongelukken op het werk, schade aan gezondheid en ziekteverlof door stress, kan de reputatie en het concurrentievermogen van het bedrijf beïnvloed worden. Zelfs als er geen incident plaatsvindt, kan niet-naleving van de veiligheidsstandaarden op het werk leiden tot juridische en financiële boetes en bureaucratische kosten, die in elk geval vermeden moeten worden.

Bouwactiviteit gaat ongetwijfeld samen met een verhoogd risico op ongelukken vergeleken met andere industriële sectoren door het gebruik van zware uitrusting en lichamelijke belasting. Dit is relevant voor alle delen van de groep, ongeacht de afdeling of het land.

Risico’s ontstaan, bijvoorbeeld, door gevaar voor vallen wanneer er gewerkt wordt op grote hoogtes of door extreme weersomstandigheden waaraan arbeiders soms blootgesteld worden. Tunnel- en spoorwegenbouw brengen specifieke risico’s met zich mee, waardoor veiligheid op het werk altijd al van groot belang was. Het is niet de frequentie, maar de ernst van arbeidsongevallen die altijd al hoger heeft gelegen in deze sectoren. De wettelijke verplichtingen in de verschillende landen van de groep, vooral in het Verenigd Koninkrijk en Australië, zijn uitgebreid en verschillen. Vooral in Noord-Europese landen zijn veiligheidsproblemen op het werk onderdeel van de verplichtingen in de toekenningsprocedure en worden ze daardoor nog belangrijker.

Lees meer over gezondheid en veiligheid op het werk bij SWIETELSKY en over de volgende thema’s in ons Duurzaamheidsrapport

  1. Organisatorische verankering, pagina 66 - 68
  2. Belangrijke cijfers en monitoring, pagina 68
  3. Onze bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, pagina 71
"Onze veiligheidscultuur omvat intensieve en gerichte preventie, alsook de algemene bevordering van een gezonde levensstijl. Ieder ongeluk en alle vermijdbare gezondheidseffecten moeten voorkomen worden door een aantal maatregels."

Bruno Wyhs, Veiligheidsexpert