Ondernemerschap en naleving

Ondernemerschap en naleving
Ondernemerschap en naleving
Ondernemerschap en naleving
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Ondernemerschap en naleving

De ondernemingsactiviteiten van de SWIETELSKY-Groep worden gekenmerkt door een groot bewustzijn van verantwoordelijkheid naar de staat en samenleving toe. We beschouwen naleving van juridische voorwaarden en ethische standaarden door de hele groep als een vereiste voor het behouden van onze goede reputatie als een betrouwbare, competente en wetsgetrouwe partner voor onze klanten, investeerders en zakenpartners.

Het spreekt voor zich dat we actief vechten tegen corruptie en concurrentiebeperkend gedrag, en dat we staan voor naleving van wetgeving voor gegevensbescherming. Door eerlijkheid, respect en integriteit te verzekeren binnen het bedrijf en naar klanten en concurrentie toe, nemen we een duidelijk standpunt in tegen negatieve voorvallen zoals het foutief weergeven van concurrentie, corruptie, of schending van de privacy. We maken er een punt van alle arbeidsnormen en maatschappelijke standaarden na te leven. Naast onze eigen betrokkenheid op dit vlak, oefenen we ook invloed uit op onderaannemers en zakenpartners, en moedigen we ze aan om dezelfde hoge standaarden na te streven. We respecteren ook mensenrechten en het gebruik van promotie van diversiteit en gelijke kansen als belangrijke bouwblokken voor het bereiken van onze gemeenschappelijke waarden.

Lees meer over ondernemerschap en naleving bij SWIETELSKY en over de volgende thema’s in ons Duurzaamheidsrapport

  1. Gedragscode, pagina 59
  2. Organisatorische verankering, pagina 60
  3. Anti-corruptie en eerlijke concurrentie, pagina 60 - 63
  4. Gegevensbescherming, pagina 63
  5. Respect voor mensenrechten, pagina 64
  6. Diversiteit en gelijke kansen in de context van naleving, pagina 65
  7. Onze bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, pagina 65

Gedragscode

We willen als betrouwbaar en competent gezien blijven worden door onze private en publieke zakenpartners. Daarom hechten we veel waarde aan eerlijk, respectvol en integer gedrag naar al onze belanghebbenden toe, alsook naar onze concurrentie. We hebben een gedragscode opgesteld om ons hierbij te helpen; het weerspiegelt onze waarden en is bedoeld als basis voor uitstekend gedrag vanuit een moreel, ethisch en juridisch perspectief binnen de SWIETELSKY-Groep. Het document, hier beschikbaar om te downloaden, werd in volledige staat bezorgd aan alle werknemers en relevante partners.