Swietelsky AG
}

DE VERSCHILLENDE DIENSTEN

Bouw

SWIETELSKY kan bouwprojecten van elke grootte efficiënt realiseren, wat van ons een betrouwenswaardige partner maakt bij het adresseren van verschillende doelgroepen, zoals gezinnen die hun eigen huis bouwen, openbare klanten, woningcorporaties, privé-investeerders, projectontwikkelaars, industriële bedrijven en veel meer. De klant kan altijd vertrouwen op het feit dat SWIETELSKY bouwt op stevige waarden. Betrouwbaarheid en economische duurzaamheid zijn kenmerken die onze klanten erg waarderen. De enorme variatie in projecten toont aan hoe flexibel SWIETELSKY is in zijn rol als bouwmanager of algemene aannemer. Met een aanzienlijke hoeveelheid expertise - zelfs in moderne hout- en hybrideconstructies - zien we onszelf als een materiaal-neutrale bouwer die aan elke vereiste kan voldoen.

Aan het dienstenaanbod Bouw
Bouw

Civiele bouwkunde

Bij civiele bouwkunde verzekert SWIETELSKY dat de ruimte en de omgeving optimaal benut worden, terwijl we de natuurlijke omgeving beschermen. We zijn ook gespecialiseerd in complexe bouwprojecten op uitdagende terreinen, zoals in de bergen of ondergronds. Door het gebruik van de modernste technologieën en interdisciplinaire kennis kunnen we innovatieve, economische en ecologisch duurzame oplossingen bieden. Dit is van toepassing op grondwerken, hydraulische bouwkunde, en funderingbouwkunde, alsook op de bouw van toevoer- en afvoernetwerken, waterwegen, dammen en rioolsystemen. SWIETELSKY is erg deskundig op vlak van speciale civiele en ondergrondse bouwprojecten.

Aan het dienstenaanbod Civiele bouwkunde
Civiele bouwkunde

Wegen- en bruggenbouw

Toen SWIETELSKY net begon, was individuele mobiliteit niets meer dan een gewaagde visie voor miljoenen Europeanen. Wegenbouwpionier Hellmuth Swietelsky maakte van deze droom zijn persoonlijke visie. Meer dan 80 jaar later hebben we vaak onze eigen grenzen afgetast en succesvol elke projectdimensie in wegen- en bruggenbouw onder de knie. Als ervaren, flexibele en absoluut kwaliteitsgedreven partner van de openbare sector hebben we infrastructuur helpen bouwen en voortdurend ontwikkelen. Hoewel de vereisten doorheen de tijd veranderd zijn, heeft SWIETELSKY altijd het voortouw genomen op vlak van verandering. Vandaag zijn we populairder dan ooit voor het implementeren van moderne oplossingen voor groeiende stedelijke gebieden.

Aan het dienstenaanbod Wegen- en bruggenbouw
Wegen- en bruggenbouw

Spoorwegbouw

Duurzaamheid is door de geschiedenis heen een belangrijk onderwerp geweest voor Swietelsky. De oprichters wisten 80 jaar geleden al dat spoorwegen als transportmiddel een uitkomst zouden zijn voor duurzaam vervoer. Daarom heeft Swietelsky haar diensten uitgebreid van bouw naar spoorwegbouw. Met behulp van onze grote en innovatieve machines, zorgt Swietelsky ervoor dat mensen en goederen snel, veilig en comfortabel vervoerd kunnen worden. Dankzij vooruitziende kapitaalinvesteringen beschikt Swietelsky over moderne machines en een eigen spoorwegtransportbedrijf. Door de ontwikkeling van grote machines heeft Swietelsky de spoorwegbouw in Europa gerevolutioneerd wat betreft efficiëntie en veiligheid. 

Aan het dienstenaanbod Spoorwegbouw
Spoorwegbouw

Tunnelbouw

Spoorwegen en wegentunnels verkorten niet enkel afstanden, ze maken ook de alpinezones meer aantrekkelijk als woongebied voor mens en dier. Door het verkeer ondergronds te doen verlopen, worden de natuurlijke bronnen bewaard en wordt geluidsontwikkeling vermeden. In groeiende stedelijke gebieden garanderen ondergrondse tunnels milieuvriendelijke en efficiënte mobiliteit. Als pionier van zowel wegenbouw als spoorwegenbouw erkende SWIETELSKY al vroeg het potentieel van tunnelbouw. Door zijn deelname aan belangrijke infrastructuurprojecten heeft het bedrijf een blijvende indruk kunnen maken en zijn ze ook in deze sector een toonaangevende specialist geworden. Wat SWIETELSKY onderscheidt van zijn concurrentie zijn de decennialange ervaring in het omgaan met geologische bijzonderheden, de vaardigheid in het toepassen van high-techmachines en -processen, en de vakkennis over bouwkunde van de planners.

Aan het dienstenaanbod Tunnelbouw
Tunnelbouw