Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Opwaardering Maaslijn

Met ongeveer 22.000 reizigers per dag is de Maaslijn één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland en de drukste regionale spoorlijn in Limburg. Als er een vertraging ontstaat kan deze niet worden ingelopen en verstoringen kunnen niet worden opgevangen omdat treinen elkaar alleen op stations kunnen passeren. Door het bestaande spoor te elektrificeren, op enkele plaatsen te verdubbelen en de veiligheid van de overwegen te verbeteren, wordt de Maaslijn sneller, betrouwbaarder en duurzamer. Tussen 2024 en 2027 vinden werkzaamheden plaats aan het spoor tussen Nijmegen en Roermond: de Maaslijn. Swietelsky Rail Benelux voert het project uit in opdracht van ProRail, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant en Provincie Gelderland.

 

Hoe bouwen wij aan de Maaslijn van de toekomst?

Het project Maaslijn bestaat uit een groot aantal aanpassingen en verbeteringen van de spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond. We verdubbelen het spoor op vier locaties: bij Cuijk, Boxmeer, Venray en Reuver. Zo kunnen treinen elkaar daar straks gemakkelijker en sneller passeren. Daarnaast plaatsen we nieuwe wissels, verruimen de bogen in het spoor om een hogere snelheid mogelijk te maken en vernieuwen we bestaand spoor en ruim twintig overwegen. Ook elektrificeren we het volledige traject (bovenleiding). Daardoor rijden er straks geen dieseltreinen meer over het spoor, maar elektrische treinen die duurzamer zijn. Een treinreis tussen Nijmegen en Roermond wordt vanaf 2028 sneller en betrouwbaarder.

Planning van de werkzaamheden

2024

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart, waarbij maatregelen worden genomen ter bescherming van flora en fauna. In 2024 voeren we diverse bodemonderzoeken uit, verleggen we kabels en leidingen, waar nodig snoeien we struiken en vragen we kapvergunningen aan.

In aanloop naar de definitieve start van de (ver)bouw van de Maaslijn vindt er in 2024 eerst nog preventief onderhoud plaats. In 2024 werken wij op de volgende locaties en rijden er geen treinen:

 • 13-19 april: werkzaamheden op het spoor tussen Venlo en Roermond;
 • 1-3 juni: werkzaamheden op het spoor tussen Molenhoek en Blerick;
 • 1-10 juni: werkzaamheden op het spoor tussen Boxmeer en Blerick;
 • 10-13 augustus: werkzaamheden op het spoor tussen Venray en Blerick.

U ontvangt vanuit ProRail een brief over deze werkzaamheden en in ‘Spoorwerk in uw buurt’ is ook informatie te vinden over deze werkzaamheden. Kijk op Reisinformatie l Blijf op de hoogte | NS voor de actuele reisinformatie.

Globale planning komende jaren

In 2025 starten de bouwwerkzaamheden aan de Maaslijn om deze te elektrificeren. Vanwege de lengte van het traject – meer dan 80 kilometer – voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. Globaal werken we in 2025 rond Venlo en vinden de voorbereidingen plaats voor het noordelijke deel van de Maaslijn. In 2026 vinden de werkzaamheden aan het noordelijk deel van de Maaslijn plaats. Deze worden afgerond in 2027 en dan wordt ook gewerkt aan het zuidelijke deel van de Maaslijn. De werkzaamheden in uw buurt kunnen dus pas in een van de komende jaren plaatsvinden.

2025

In 2025 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden aan de noordelijke Maaslijn. Globaal werken we rond Venlo en vinden de voorbereidingen plaats voor de rest van de werkzaamheden aan het noordelijke deel van de Maaslijn in 2026. In 2025 zijn een aantal langdurige buitendienststellingen (periodes dat er geen treinen rijden) bepaald en een groot aantal kortdurige (8-urige) die in de avond/nacht plaatsvinden.

 • Week 22 | zaterdag 31 mei - vrijdag 2 juni: werkzaamheden op het spoor tussen Blerick en Mook;
 • Week 25 en 26 | maandag 16 juni - dinsdag 24 juni: avond- en nachtwerkzaamheden tussen Nijmegen en Venray; 
 • Week 32 t/m 34 | zaterdag 9 augustus - maandag 18 augustus: werkzaamheden op het spoor tussen Mook en Blerick;                  
 • Week 39 | zaterdag 27 september – maandag 29 september: werkzaamheden op het spoor tussen Cuijk en Nijmegen;
 • Week 44 t/m 46 | zaterdag 1 november – maandag 10 november: werkzaamheden op het spoor tussen Cuijk en Nijmegen;
 • Week 46 | zaterdag 15 november – maandag 17 november: werkzaamheden op het spoor tussen Cuijk en Nijmegen;
 • Week 47 | zaterdag 22 november – maandag 24 november: werkzaamheden op het spoor tussen Blerick en Venray;
 • Week 47 t/m 49 | zaterdag 22 november – maandag 1 december: werkzaamheden op het spoor tussen Venlo en Roermond.

Bij grootschalige werkzaamheden en voor buitendienststellingen ontvangt iedereen die binnen 150 meter van het spoor woont/werkt een bewonersbrief over de werkzaamheden. Ook via BouwApp, de website en de periodieke digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de geplande werkzaamheden.

2026-2027

Op dit moment werkt Swietelsky de planning voor de jaren 2026 en 2027 uit. Voor 2026 en 2027 staan de geplande buitendienststellingen op dit moment nog niet vast. Zodra dit bekend is, wordt dit gecommuniceerd via diverse kanalen, zoals de BouwApp. 

Contact

Tijdens het project kunt u het project op verschillende manieren volgen.

 • Op prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij in uw buurt werken. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Via mijnprorail kunt u zich voor deze e-mailservice aanmelden;
 • Via de BouwApp houden we u op de hoogte van de actuele gang van zaken. Deze gratis app kunt u downloaden via de Appstore of Playstore. Zoek na het installeren van de app op “Maaslijn”. U kunt het project volgen door op ‘volgen’ te klikken. Kies vervolgens voor de gemeente waarin u woont of werkt, zo kunnen we u gericht informatie sturen die voor u relevant is. Het project is ook via uw browser te volgen: https://debouw.app/projects/opwaardering-maaslijn
 • We verspreiden periodiek een digitale nieuwsbrief over het project. Daarin leest u meer over de werkzaamheden, voortgang, geplande (verkeers-)hinder, bijzondere momenten en de mensen achter het werk. Door een e-mail te sturen naar maaslijn@swietelsky-rail.nl kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u vragen, klachten, opmerkingen, suggesties met betrekking tot het project en/of hinder dan kunt u contact met ons opnemen via:

 • mail: maaslijn@swietelsky-rail.nl;
 • bellen, app'en of sms’en: 06-27 31 32 81 (tijdens kantooruren, tijdens buitendienststellingen 24/7).