Swietelsky AG
  • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf

In 2021 en 2022 verdubbelt ProRail in opdracht van de provincie Limburg de spoorlijn Heerlen-Landgraaf. De spoorverdubbeling maakt een tweede grensoverschrijdende reizigerstrein per uur naar Duitsland mogelijk. Zo wordt het gemakkelijker om over de grens te wonen, werken, studeren of te winkelen.

Viaduct de Kissel in Heerlen

ProRail heeft Swietelsky opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren. We verdubbelen niet alleen het spoor, maar passen ook bestaande spoorviaducten aan (Euregioweg, Melchersstraat en Spoorstraat in Landgraaf) en realiseren nieuwe viaducten (Spoordamstraat in Heerlen). De overweg aan de Glas mij-Weg verdwijnt, evenals station De Kissel. De gemeente Heerlen sluit de Glas mij-Weg via het nieuwe viaduct aan de Spoordamstraat aan op de Mijnspoorweg. Ten slotte passen we de opstelterreinen voor treinen (emplacementen) en perrons van de stations Heerlen en Landgraaf aan.

Viaduct Spoorstraat in Landgraaf

We voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel van de werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. Die periodes zijn al gepland: de weekenden van 24-27 september 2021, 5-8 november 2021 en 28-31 januari 2022. Daarna voert Swietelsky het grootste deel van het werk uit in een negenweekse spoorsluiting van 5 maart tot en met 7 mei 2022. We informeren u hier tijdig over.

Planning

2021 Ontwerp en voorbereidende werkzaamheden
Verleggen kabels en leidingen, verwijderen bomen en ander groen, inrichten werkterreinen
Najaar 2021 Start van de werkzaamheden
24-27 september 2021 Buitendienststelling
5-8 november 2021 Buitendienststelling
28-31 januari 2022 Buitendienststelling
5 maart-7 mei 2022 Negenweekse buitendienststelling
Eind 2022 Spoorverdubbeling gereed

Nieuws

15 september 2021 || Diverse werkzaamheden tijdens buitendienststelling 24-27 september 2021

In het weekend van vrijdag 24 tot en met maandag 27 september 2021 is er een buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden), waarin we werkzaamheden in de omgeving van het spoor verrichten. Direct omwonenden ontvingen eerder een bewonersbrief met onderstaande informatie.

Diverse werkzaamheden

Tijdens deze buitendienststelling voeren we verschillende werkzaamheden uit. Tussen station Heerlen en station Landgraaf voeren we bodemonderzoek uit om de staat van de bodem te bepalen in relatie tot de spoorwerkzaamheden die nodig zijn voor de spoorverdubbeling. We meten onder andere de draagkracht van de bodem en nemen bodemmonsters. In hetzelfde gebied verleggen we kabels en leidingen, om zo ruimte te maken voor het nieuw aan te leggen spoor. We verwachten dat omwonenden van deze werkzaamheden weinig hinder ervaren in de vorm van licht of geluid. Om de beide sporen in de nieuwe situatie van een bovenleiding te kunnen voorzien is het noodzakelijk om (nieuwe) fundaties langs het spoor te plaatsen tussen de Groene Boord in Heerlen en de Melchersstraat in Landgraaf. We gebruiken hiervoor kant-en-klare (prefab) betonblokken die we ingraven langs het spoor. We voeren deze betonblokken aan via het spoor. Direct omwonenden ervaren tijdens de buitendienststelling hinder in de vorm van machinaal graaf- en hijswerk. Op verschillende plekken staat beplanting dicht langs het spoor. Om een extra spoor aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk deze beplanting te verwijderen. Tijdens de buitendienststelling halen we achter de tuinen van de woningen aan de Rector Meussenstraat in Landgraaf de beplanting op het spoortalud weg. Ook tussen de achtertuinen aan de Schaesbergerweg in Heerlen en het spoor verwijderen we groen, met name de Japanse Duizendknoop. Bewoners van deze straten ervaren hinder in de vorm van machinaal zaag- en graafwerk. We voeren het verwijderde groen af via inrijdlocaties naar het spoor, aan de Melchersstraat en aan de Glas mij-weg.

Afsluiting Euregioweg

We verwijderen de randelementen (delen van het viaduct) aan de noordzijde van het spoorviaduct over de Euregioweg. Om dit veilig uit te kunnen voeren, sluiten we de Euregioweg af tussen de splitsing met de Mijnspoorweg en de rotonde naar de Heerlenseweg/Schaesbergerweg. Het exacte tijdstip en datum van deze afsluiting en de omleidingsroute zijn nog niet bekend, omdat deze samenhangen met de afsluiting van de Melchersstraat en de voortgang van de werkzaamheden op die weg door de gemeente Landgraaf. U wordt ter plaatse omgeleid.

Werktijden en treinverkeer

We werken in deze periode tussen 07.00 en 19.00 uur aan de spoorverdubbeling. Gedurende het weekend rijden er zowel overdag als ’s nachts enkele werktreinen. Wilt u reizen met de trein? Van vrijdagnacht tot en met maandagochtend 05.00 uur rijden er minder of geen treinen. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl / www.arriva.nl, of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 september 2021 ||  Werkt u mee aan het tevredenheidsonderzoek?

We staan graag goed in contact met de omwonenden van het spoor en de locaties waar wij werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de spoorverdubbeling doen we ons best iedereen zo goed mogelijk te informeren. Bent u een omwonende? Dan horen we graag uw mening over de communicatie, zodat we deze kunnen verbeteren. Heeft u ideeën of tips? Wat kunnen we beter doen? We horen het graag in onze online enquête. Als omwonende heeft u hier een brief over ontvangen met de URL en een persoonlijke code. U kunt de enquête invullen tot en met vrijdag 24 september 2021. Alvast bedankt voor uw hulp!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 juli 2021 ||  Voorbereidende werkzaamheden gestart

Komende periode vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de spoorverdubbeling. We richten de werkterreinen in en verwijderen groen. Ook verrichten we metingen, voeren we bodemonderzoeken uit en graven we proefsleuven. Omwonenden ontvingen onderstaande informatie eerder deze week per brief.

Onderzoeken

Als voorbereiding op de werkzaamheden voeren we op verschillende manieren onderzoek uit. We verrichten in de maanden juli, augustus en september metingen op verschillende locaties en graven proefsleuven om de exacte locatie van kabels en leidingen in de omgeving van het spoor te bepalen. Ook voeren we bodemonderzoek uit. We verwachten dat omwonenden van deze activiteiten weinig hinder ervaren.

Verwijderen van groen vanaf 26 juli 2021

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de spoorverdubbeling. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf 26 juli 2021 kapt Van der Linden Groen in opdracht van Swietelsky bomen in de directe omgeving van het spoor. Deze werkzaamheden starten eind juli in Landgraaf, vanaf medio augustus kapt Van der Linden Groen in Heerlen de bomen langs het spoor. Dat doen we in samenwerking met een ecoloog, die controleert of er geen nesten in de bomen zitten. Als dat wel het geval is, blijven de bomen staan tot de nesten verlaten zijn. De gemeente Landgraaf heeft ons in 2020 een vergunning – en in juli 2021 aan aanvullende vergunning - verstrekt voor deze werkzaamheden. Bij de gemeente Heerlen is een kapmelding gedaan, in deze gemeente is geen vergunning nodig. Hoewel we een vergunning hebben aangevraagd en verkregen voor de kap van alle bomen in de nabijheid van de spoorverdubbeling, streven we ernaar zoveel mogelijk bomen te laten staan. Samen met een groenexpert van beide gemeenten bekijken we per boom of deze kan blijven staan.

Compensatie van groen

Bomen die we verwijderen voor de werkzaamheden, compenseren we op een andere locatie. Samen met de gemeenten Landgraaf en Heerlen en de verschillende stakeholdersoverleggen (bestaande uit onder andere bewoners) maken we een groenplan waarin we vastleggen hoe het terugplanten van groen eruitziet en op welke locatie dit plaatsvindt.

Hinder

Deze werkzaamheden voeren we overdag uit. Wij verwachten dat u mogelijk geluidhinder ondervindt van de kapwerkzaamheden. Op sommige locaties werken we met een hoogwerker. Hierdoor ontstaat mogelijk verkeershinder. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Gekapt groen wordt meteen versnipperd en afgevoerd.

Inrichten van de werkterreinen vanaf september

Begin september starten we met de inrichting van de werkterreinen. Er komen meerdere werkterreinen:

  • Heerlen: in het Glasmijpark
  • Landgraaf: aan de Euregioweg, de Melchersstraat en de Quaedvlieglaan

Op de werkterreinen plaatsen we bouwketen, daarnaast is er ruimte voor werkmaterieel en opslag van materiaal. We sluiten de werkterreinen af met bouwhekken, ook is er permanente camerabewaking.

Hinder

De aan- en afvoer van materialen en het benodigde werkmaterieel vindt overdag plaats via vastgestelde routes. Daarbij mijden we uw woonomgeving zoveel mogelijk. Dit is helaas niet op alle locaties mogelijk. Met name rond het werkterrein aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf kan het inrichten van het werkterrein tot enige verkeershinder leiden.

Uitkijklocaties

Op het bouwterrein in het Glasmijpark in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf richten we een uitkijkpunt in. Vanaf deze uitkijkpunten heeft u zicht op de werkzaamheden vanaf een veilige locatie. De uitkijkpunten zijn naar verwachting vanaf eind september – volgens de actuele coronamaatregelen - toegankelijk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 juli 2021 ||  Bouwkundige vooropnames

Binnenkort start de aanleg van de spoorverdubbeling. Vooruitlopend op de werkzaamheden voert bbci Frijwijk bouwkundige vooropnames uit. Omwonenden binnen een bepaalde afstand tot trilling gevende werkzaamheden komen in aanmerking voor een vooropname. Zij ontvingen hier eerder een brief over. De vooropnames vinden gefaseerd plaats in juli en augustus.

Wat is een bouwkundige vooropname?

Voordat een aannemer met werkzaamheden begint die trillingen kunnen veroorzaken, is het gebruikelijk de bouwkundige staat van huizen en gebouwen in de directe nabijheid van de werkzaamheden (binnen een bepaalde straal tot de werkzaamheden) vast te leggen. Dit gebeurt door het onafhankelijke bureau bbci Frijwijk. Dit bureau stelt per pand een bouwkundig opnamerapport op en legt daarin elk relevant gebrek vast in tekst en beeld (foto’s). Bbci Frijwijk doet dit zowel binnen als buiten. Hiermee is het mogelijk om bij eventuele schade achteraf te bepalen of deze door de werkzaamheden van de spoorverdubbeling is veroorzaakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 juli 2021  ||  Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief 

Wilt u automatisch het nieuws over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Als u uw contactgegevens doorgeeft via svhl@swietelsky-rail.nl houden we u tijdens de bouwperiode op de hoogte van het project.

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail, of aannemers in opdracht van ProRail, in uw buurt aan het spoor werkt. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Via mijnprorail.prorail.nl kunt u zich voor deze e-mailservice aanmelden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact

  • Ben je benieuwd naar een overzicht van alle spoorwerkzaamheden? Kijk dan hier: prorail.nl/spoorwerk.
    Wil je je aanmelden voor de automatische mail bij werkzaamheden? Dat kan hier: mijnprorail.prorail.nl.

  • Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen? Hierin lees je over de werkzaamheden, de voortgang, de geplande (verkeers-)hinder, de bijzondere momenten en de mensen achter het werk. Aanmelden kan hier: svhl@swietelsky-rail.nl.

  • Wil je mailcontact: svhl@swietelsky-rail.nl.

  • Wil je telefonisch contact: 06–82415308 (tijdens kantooruren, tijdens de buitendienststellingen 24/7).