Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Diversity Statement

IDEEËN BOUWEN OP DIVERSITEIT

Swietelsky AG is zich bewust van een continu toenemende diversiteit van de samenleving waarin wij wonen en werken. Wij bouwen op de diversiteit van ideeën en weten dat verschillende perspectieven ons kunnen helpen om de uitdagingen van een in hoog tempo veranderende wereld het hoofd te bieden.

Voorwaarde daarvoor is dat onze medewerkers, ongeacht hun geslacht, geloof, seksuele voorkeur, leeftijd, etnische afkomst of beperking op brede schaal worden ondersteund en begeleid en hun persoonlijk en beroepsmatig potentieel volledig kunnen ontplooien.

Wij geven een duidelijk afkeurend signaal af tegen elke vorm van discriminatie en pesten en staan voor een samenhangende, respectvolle en inclusieve cultuur. Betrokken Diversity Management beschouwen wij als strategisch instrument voor het op lange termijn verhogen van het rendement van onze bouwactiviteiten.

Daarom stimuleren wij onze medewerkers om diversiteit te beschouwen als kans voor het verkrijgen van een conconcurrentievoordeel, het hebben van een empathisch werkklimaat en het scheppen van voorwaarden voor het bereiken van de inclusiviteitsdoelen.

Met name bij de verhoging van het aantal vrouwen in bouwtechnische arbeidsprocessen en managementstructuren, maar ook bij de arbeidsparticipatie op maat van oudere werknemers en de opleiding van jongeren zien wij dat urgente eisen aan ons bedrijf worden gesteld en ervaren niet in de laatste plaats ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De directie van Swietelsky AG in november 2022