Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

CO2-documenten

Wij zien verduurzaming als een doorlopend proces waaraan iedereen zijn steentje moet bijdragen. We doen dat zelf door bijvoorbeeld periodiek een trendanalyse uit te voeren, waarmee wij zicht krijgen op onze CO₂-uitstoot. Ons streven is om in 2024 ten opzichte van 2019 (het referentiejaar) 2% van de CO₂-uitstoot te reduceren. Dit percentage is gerelateerd aan omzet, het aantal FTE’s, gereden kilometers en draaiuren van de machines. Hiervoor leveren wij een actieve bijdrage aan diverse branche initiatieven.

Wij zien het als onze plicht om onze CO₂-uitstoot inzichtelijk te maken en transparant te zijn over onze bedrijfsprocessen. Door deze cijfers met elkaar te delen, houden wij elkaar verantwoordelijk en scherp op onze plicht bij te dragen aan de verduurzaming van de railinfra. Hieronder vind je alle publicaties van Swietelsky Rail Benelux over haar CO₂-uitstoot.

CO2-uitstoot documenten

2012

2011