Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Culemborg

Op het spoor tussen Culemborg en Tricht rijden treinen met een aangepaste snelheid omdat de spoorbaan instabiel is. Een stabiele baan is essentieel voor de veiligheid en continuïteit van het spoor. Daarom vernieuwt Swietelsky Rail in opdracht van ProRail het spoor in 2022. Over een lengte van circa 4,5 kilometer leggen we onder het spoor een speciale funderingslaag aan om de spoorbaan voor de lange termijn te stabiliseren. We verplaatsen en vervangen diverse kabels en leidingen en zorgen voor een goede afwatering. Ook vernieuwen we de bovenleiding en de bovenleidingsportalen en vervangen we ballast, dwarsliggers en spoorstaven. Deze spoorvernieuwing voeren we uit tussen februari en het najaar van 2022.

Planning

Om het treinverkeer zo min mogelijk te hinderen, voeren we veel werkzaamheden ’s nachts uit. Een deel van de werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. Die periodes zijn al gepland:  

 • Donderdag 28 april tot en met woensdag 4 mei 2022; 

 • Donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus 2022. 

We informeren u hier tijdig over. 

 

Globale planning 

Januari - april 2022  Voorbereidende werkzaamheden: kabel- en leidingwerkzaamheden, diverse onderzoeken en nulmetingen, inrichten van de bouwterreinen en -depots. 
28 april – 4 mei 2022  Buitendienststelling 
Mei - juli 2022  Inrichten bouwdepots, aanvoer van materiaal en materieel, monitoren bovenleidingsportalen 
14 juli – 6 augustus 2022  Buitendienststelling 
Augustus - december 2022  Opruimen van de bouwterreinen en -depots, herstellen van gebreken. 

Nieuws

22 september || Nachtwerk in september en oktober; uitvoeren van restwerkzaamheden

Nachtwerk in september en oktober: uitvoeren van restwerkzaamheden

Aan het spoor vinden komende periode enkele restwerkzaamheden plaats. Deze voeren we uit in de periode dat er geen treinen rijden: tussen einde dienstregeling rond 01.00 uur en start dienstregeling om 05.00 uur. We verwachten weinig overlast voor omwonenden van het spoor. Het gaat om de volgende nachten:

 • Zondag 25 op maandag 26 september 2022
 • Zondag 2 op maandag 3 oktober 2022
 • Zondag 9 op maandag 10 oktober 2022
 • Maandag 10 op dinsdag 11 oktober 2022

Afgelopen weken is er hard gewerkt om alle vrijgekomen materialen af te voeren en de verschillende bouwdepots op te ruimen. Die werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels klaar.

Culemborg 5

6 augustus 2022 || Spoor Culemborg-Geldermalsen met nieuwe funderingslaag volgens planning in dienst

Afgelopen 23 dagen voerde Swietelsky in opdracht van ProRail groot onderhoud uit aan het spoor tussen Utrecht en Geldermalsen. Op één van de drukst bereden spoorcorridors brachten we met de speciale werktrein PM1000 een nieuwe funderingslaag aan onder het spoor. Sinds vanmorgen vroeg (6 augustus 06.00 uur) rijden de treinen weer!

Veel werk verzet

Projectmanager Robert van Eekelen is trots: “Er is in de afgelopen 23 dagen veel werk verzet. In een relatief korte periode is er onder negen kilometer spoor een nieuwe funderingslaag aangebracht. Ook vernieuwden we dwarsliggers en ballast, realiseerden we de afwatering en verbreding van de spoorbermen en legden we schouwpaden aan. De bovenleiding is definitief gemaakt en alle nieuw aangelegde kabels zijn getest en in gebruik genomen. Ik ben enorm trots op iedereen die zich tijdens deze buitendienststelling heeft ingezet, overdag en in de nacht. Dankzij die inzet zijn de werkzaamheden, ondanks de extreme warmte in de eerste week en enkele kleine tegenslagen, volgens planning afgerond.”

De inzet van de PM1000 maakt dat er in een kortere spoorafsluiting meer werk verricht kan worden en dat veel verplaatsing van materiaal over het spoor plaatsvindt. Van Eekelen: “We realiseren ons dat we hinder voor de omgeving hebben veroorzaakt. Ondanks verschillende maatregelen om die hinder te beperken, kregen omwonenden te maken met geluid, trillingen en verschillende omleidingen door wegafsluitingen. We bedanken iedereen voor het begrip tijdens de werkzaamheden en de overlast die daarmee gepaard ging.”

Komende periode

Nu de treinen weer rijden, zijn de grootste werkzaamheden afgerond. Komende maand voeren we nog een deel van het vrijgekomen materiaal af, ruimen we de tijdelijk ingerichte bouwdepots op en brengen we de werkterreinen weer terug in de oorspronkelijke staat. Afvoer van materiaal vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. In een aantal nachten voeren we de komende maanden nog kleine – afrondende - werkzaamheden op en rond het spoor uit. Deze veroorzaken naar verwachting weinig hinder voor omwonenden.Thumbnail 548B5603 2373 4909 84A6 81Ad24ff57b6

28 juli 2022 || Dronebeelden van de PM1000

Vanmorgen in alle vroegte bracht de PM1000 de laatste PSS aan als nieuwe fundering onder het spoor. Komende dagen brengen we nieuwe ballast aan in de spoorlaag en is de stopmachine actief. Deze machine brengt het spoor weer op de juiste hoogte en plek. Morgen starten we ook met het terughangen van de bovenleiding.

Eerder deze week maakte een drone prachtige beelden van de werktrein, die maar liefst 1.020 meter lang is.

21 juli 2022 || PM1000 morgen overdag langs tribune Parallelweg West

Swietelsky 015Vanmiddag rond lunchtijd startte de PM1000 op het tweede spoor met het aanbrengen van de PSS-laag. We verwachten dat de werktrein morgen overdag langs de tribunes rijdt. Vanaf de Parallelweg West heb je dan goed zicht op de werkzaamheden en kun je een stukje meelopen of -fietsen met de trein. Van 9.30 uur-11.30 uur staan er medewerkers bij de tribune om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

13 juli 2022 || Volg de werkzaamheden online

De werkzaamheden zijn zowel op locatie als online te volgen. Langs het spoor staan twee tribunes, waar de werkzaamheden vanaf een veilige plek te volgen zijn. In een eerder nieuwsbericht vindt u de locaties en tijden. Ook online kunt u meekijken met de werkzaamheden. Langs het spoor staat een webcam, die non-stop de werkzaamheden laat zien.

 

Via de BouwApp houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en de actuele planning waarop de PM1000 vanaf de tribunes en via de webcam te zien is (te downloaden in de appstore of via uw browser: debouw.app, door vervolgens te zoeken op spoorvernieuwing Culemborg).

11 juli 2022 || Werkzaamheden te volgen vanaf tribunes langs het spoor

Wilt u de werkzaamheden van dichtbij bekijken? Langs de Parallelweg West in Culemborg (ter hoogte van nummer 41a) en langs de Parallelweg Oost (ter hoogte van de dierenambulance) plaatsen we gedurende de buitendienststelling een tribune. Daar heeft u vanaf een veilige locatie goed zicht op de werkzaamheden. De tribune is van 14 juli tot en met 6 augustus van 08.00-20.00 uur geopend voor publiek. Wij verzoeken u in verband met het ontbreken van parkeerruimte op de fiets of te voet naar de uitkijkpunten te komen.

Volgens de huidige planning rijdt de PM1000 op de volgende momenten langs de tribunes:

 • Parallelweg West (ter hoogte van 41a): vrijdag 15 juli (10.00-16.00 uur) en donderdag 21 juli (10.00-16.00 uur)

 • Parallelweg Oost (ter hoogte van dierenambulance): zaterdag 16 juli (10.00-16.00 uur) en vrijdag 22 juli (10.00-16.00 uur)

Het is mogelijk dat de trein sneller of juist langzamer werkt, waardoor deze tijden afwijken. Via de BouwApp houden we u hierover op de hoogte (te downloaden in de appstore of via uw browser: debouw.app, door vervolgens te zoeken op spoorvernieuwing Culemborg).

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de werktrein? Op alle vier de genoemde momenten zijn er tussen 10.00 en 12.00 uur medewerkers van ProRail en Swietelsky aanwezig om u meer te vertellen over de werkzaamheden.

4 juli 2022 || Non-stop werkzaamheden aan het spoor: 14 juli - 6 augustus

Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus werken we 24 uur per dag aan het spoor. Tijdens deze buitendienststelling van ruim drie weken voeren we groot onderhoud uit over een lengte van 4,5 kilometer dubbel spoor tussen Culemborg en Tricht. In deze periode rijden er geen treinen en gelden er omleidingen voor wegverkeer.

We verwijderen per rijrichting het bestaande spoor, brengen een stabilisatielaag aan en bouwen het spoor op deze stabilisatielaag terug. Daarnaast vernieuwen we de dwarsliggers in het spoor, brengen we onderhoudspaden en drainage aan langs het spoor en helen we het dijklichaam waar het spoor op ligt aan.

PM1000

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een speciale werktrein: de PM1000 URM. Deze werktrein, van circa 1.000 meter lang, is een fabriek op wielen die alle benodigde spoorwerkzaamheden achter elkaar uitvoert: van het weghalen van het bestaande spoor tot het wassen van het spoorgrind en het terugplaatsen van de spoorstaven. Met de inzet van deze werktrein beperken we de hinder zoveel als mogelijk.

Hinder voor omwonenden

We beperken hinder voor de omgeving van het spoor zoveel als mogelijk. Dat doen we onder andere door de werkzaamheden in de vakantieperiode uit te voeren en door gebruik te maken van de spoorgebonden machines, zoals de PM1000. Helaas kunnen we overlast niet volledig voorkomen. Tijdens de buitendienststelling kunt u als omwonende hinder ondervinden door geluid, trillingen en licht.

Hinder voor treinreizigers

Vanwege de werkzaamheden rijden er van donderdag 14 juli tot zaterdag 6 augustus 07.00 uur geen treinen tussen Utrecht Centraal (intercitys)/Houten Castellum (sprinters) en Geldermalsen. NS zet bussen in. Vanaf Geldermalsen richting het zuiden rijden er wel treinen. Vanaf zaterdag 6 augustus 07.00 uur rijden alle treinen weer volgens dienstregeling. Wilt u reizen met de trein? Plan dan uw reis via www.ns.nl.

Hinder voor weggebruikers 

Fiets

Auto1

Auto2

Om het spoor te vernieuwen, halen we eerst het bestaande spoor en de overwegen weg. Daarom is het noodzakelijk om de overwegen aan de Zeedijk en de Oude Hoevenseweg af te sluiten voor al het verkeer. Het is tijdens de buitendienststelling alleen mogelijk het spoor te kruisen op de volgende locaties:

 • Tunnelweg, Culemborg (nabij het station);
 • Melkbrug (alleen voor fietsers en voetgangers);
 • Hooglandscheweg, Tricht.

Voor de hele periode tussen 14 juli en 6 augustus zijn er omleidingen:

 • Wilt u aan de oostzijde van het spoor zijn? Rijd dan over de N320 en de N833 (vanaf maandag 18 juli 05.00 uur);
 • Wilt u aan de westzijde van het spoor zijn? Rijd dan over de A2 en de N320.
 • U vindt de verschillende omleidingen op de achterzijde van deze brief.

Wilt u de bouw volgen? We houden u via de BouwApp op de hoogte van de werkzaamheden.

4 juli 2022 || Aanvoer van materiaal gestart

Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus werken we 24 uur per dag aan het spoor. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is veel materiaal nodig: spoorgrind (ballast), dwarsliggers, spoorstaven, grond en de genoemde stabilisatielaag. Om al het materiaal en de benodigde machines tijdig op locatie te hebben, starten we op maandag 4 juli met het aanvoeren van al het benodigde materiaal. Aanvoer vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Tijdens deze periode rijden er gemiddeld acht vrachtwagens per uur over de afgesproken bouwroutes.

Bouwroutes

Met de gemeentes Culemborg en West Betuwe en de veiligheidsregio hebben we afgesproken welke routes het bouwverkeer volgt vanaf de snelweg (tot en met 6 augustus):

 • Depots P+R-terrein station Culemborg en Parallelweg West, Culemborg: N320, Rolweg, Beesdseweg, Parallelweg West;
 • Depot Oude Hoevenseweg: N320, N833, Oude Hoevenseweg;
 • Depot Ganzepanweg: N320, N833, Oude Hoevenseweg, Broeksteeg, Ganzepanweg;
 • Depot Langstraat: A2, Banweg, Marienwaerdt Dwarssteeg, Oude Hoevenseweg, Brugsteeg, Langstraat.

Verkeersregelaars

Om de veiligheid van het wegverkeer in combinatie met het bouwverkeer te waarborgen zetten we verkeersregelaars in bij de toegang tot het depot aan de Langstraat, bij de overgang naar het vrijliggende fietspad Langstraat/Broeksteeg en op de kruising bij de Oude Hoevenseweg-Brugsteeg-Nieuwe Graafsteeg. Daarnaast leggen we langs de bouwroutes iedere 300-500 meter een tijdelijke passeerstrook aan. Zo kan wegverkeer en vrachtverkeer elkaar gemakkelijk passeren. Een huismeester voert dagelijks controles uit op de bouwroutes en zorgt waar nodig voor bijsturing en reparaties.

7 juni 2022 || Werkzaamheden start 14 juni 2022

Inrichten bouwdepots ten behoeve van zomerwerkzaamheden: start dinsdag 14 juni

Het inrichten van de bouwdepots in Tricht start, in tegenstelling tot onze eerdere berichten, een week later. We starten op dinsdag 14 juni met de voorbereidingen voor de buitendienststelling deze zomer.

Van 14 juli tot en met 6 augustus werken we non-stop aan het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen: we verwijderen over een afstand van 4,5 kilometer per rijrichting het bestaande spoor, brengen een stabilisatielaag aan en bouwen het spoor op deze stabilisatielaag terug. Vooruitlopend op deze buitendienststelling vinden vanaf begin juni al voorbereidingen plaats. Vanaf dinsdag 7 juni richten we twee extra bouwdepots in direct naast het spoor: aan de Ganzepanweg en aan de Langstraat. Daarnaast maken we gebruik van de depots aan de Oude Hoevenseweg en twee locaties in Culemborg. De depots blijven tot circa eind augustus in gebruik. Het inrichten van de depots (met onder andere rijplaten en bouwketen) duurt circa twee weken. We werken in deze periode van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Gemiddeld zal er tijdens deze werkuren per bouwdepot één vrachtwagen per uur aankomen of vertrekken.

Om in de zomer de werkzaamheden aan het spoor uit te voeren, hebben we veel nieuw spoormateriaal nodig: spoorgrind (ballast), dwarsliggers, spoorstaven, grond en de genoemde stabilisatielaag. Om al het materiaal en de benodigde machines tijdig op locatie te hebben, starten we op maandag 27 juni met het aanvoeren van al het benodigde materiaal. Deze aanvoerperiode duurt circa drie weken. Aanvoer vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Tijdens deze periode komen of vertrekken er per bouwdepot gemiddeld vier vrachtwagens per uur.

Routes bouwverkeer

Met de gemeente West Betuwe en de veiligheidsregio hebben we afgesproken welke routes het bouwverkeer volgt vanaf de snelweg:

 • Depot Ganzepanweg: vrachtwagens voor het depot aan de Ganzepanweg rijden in principe via de N320, de N833, de Oude Hoevenseweg en de Broeksteeg. Tussen 25 juni en 18 juli is de N833 afgesloten, vrachtwagens rijden dan via de Banweg, de Marienwaerdt Dwarssteeg, de Oude Hoevenseweg en de Broeksteeg.
 • Depot Langstraat: vrachtwagens voor het depot aan de Langstraat rijden in principe via de N833, Oude Hoevenseweg en de Langstraat. Tijdens de afsluitingen van de N833 en de overweg Oude Hoevenseweg rijdt bouwverkeer via de Banweg, de Marienwaerdt Dwarssteeg, de Oude Hoevenseweg, de Brugsteeg en de Langstraat.

Hinder en maatregelen

Tijdens de voorbereidingsperiode, vanaf 14 juni tot en met 13 juli, vinden er nog geen werkzaamheden plaats aan het spoor. Er zijn ook geen verkeersomleidingen in deze periode. Wel krijgen direct aanwonenden te maken met vrachtverkeer. De chauffeurs van de vrachtwagens worden duidelijk geïnstrueerd om zich aan de maximum toegestane snelheid te houden en rekening te houden met het overige wegverkeer. Omdat ook scholieren (een deel van) de genoemde routes gebruiken, zetten we bij de uitrit van het depot aan de Langstraat en bij de overgang van de Langstraat naar de Broeksteeg (begin/eind van het vrijliggende fietspad en oversteeklocatie voor fietsers) verkeersregelaars in.

4 mei 2022 || Werkzaamheden Culemborg-Geldermalsen afgerond, treinen rijden weer

Afgelopen week voerden we tijdens een buitendienststelling van zes dagen diverse werkzaamheden uit aan het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Ter voorbereiding op de drieweekse buitendienststelling die in de zomervakantie plaatsvindt vervingen we 81 bovenleidingsportalen en 9.000 meter bovenleiding. Ook namen we diverse nieuwe kabels en leidingen in gebruik en verwijderden we de 160 betonnen funderingen van de oude bovenleidingsportalen. De Melkbrug in Culemborg werd voorzien van nieuwe brugliggers en ijzerwerk, de oude waren aan het eind van de levensduur. Rond de brug vervingen we ballast en brachten we alvast de nieuwe stabilisatielaag aan. Met de RU800, een speciale werktrein van Swietelsky, vervingen we 2.500 dwarsliggers vanaf station Culemborg en reinigden we 700 meter ballast. Vanaf vanmorgen vroeg rijden de treinen weer volgens dienstregeling.

Nieuwe stabilisatielaag

Komende zomer is het spoor opnieuw buitendienst, ditmaal voor drie weken (14 juli-6 augustus). In deze periode graven we met een speciale werktrein, de PM1000, alle oude ballast en een grondlaag weg en brengen we een nieuwe stabilisatielaag aan onder het gehele spoor. Na het aanbrengen van een nieuwe laag ballast, vernieuwen we met een ombouwtrein de 12.500 dwarsliggers onder het hele traject tussen Culemborg en Tricht. Daarnaast brengen we drainagematten aan in de spoorbaan en leggen we nieuwe schouwpaden langs het spoor aan. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van bouwterreinen en de aanvoer van materiaal, starten eind mei. Omwonenden ontvangen te zijner tijd meer informatie over deze werkzaamheden.

14 april 2022 || Werk aan het spoor van donderdag 28 april tot woensdag 4 mei 2022

Omleidingen voor wegverkeer Oude Hoevenseweg en Melkbrug

Van donderdag 28 april tot en met woensdagochtend 4 mei (05.00 uur) werkt aannemer Swietelsky in opdracht van ProRail non-stop aan het spoor gewerkt tussen Culemborg en Geldermalsen. Vanwege de werkzaamheden zijn de overweg bij de Oude Hoevenseweg (gemeente Westbetuwe) en de Melkbrug (gemeente Culemborg) afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding via de overweg bij de Zeedijk.

Geen treinen

Van 28 april tot 4 mei rijden er geen treinen tussen station Utrecht Centraal en station Geldermalsen. NS zet bussen in. Plan je reis via www.ns.nl.

Vervolg

Komende zomer werkt Swietelsky ook aan het spoor. Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus 2022 legt de aannemer een nieuwe stabilisatielaag aan onder het spoor. Enkele weken daarvoor start de aanvoer van het benodigde materiaal. In deze periode zijn er enkele omleidingen en rijden er geen treinen.

Meer informatie

In de BouwApp (spoorvernieuwing Culemborg) is meer informatie te vinden. Download de bewonersbrief

28 maart 2022 || Nachtelijke werkzaamheden eind maart-april

In de periode tot eind april plaatsen we nieuwe bovenleidingsmasten langs het spoor. Deze masten plaatsen we bovenop nieuwe funderingen. Ook lossen we spoorstaven langs de spoorbaan. In verband met de veiligheid van de spoormedewerkers voeren we deze werkzaamheden uit als er geen treinen rijden: in circa 8 nachten tussen circa 01.00 en 05.30 uur.

Hinder voor de omgeving

We treffen maatregelen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom schroeven en trillen we de funderingen in de grond, in plaats van dat we deze in de grond slaan. Helaas kunnen we hinder niet volledig voorkomen. Mogelijk ondervindt u toch enige geluid- en trillingshinder van deze werkzaamheden. Het plaatsen van de bovenleidingspalen en -balken op de funderingen geeft een montagegeluid (vastzetten van de stalen delen aan elkaar).

Meer informatie leest u in deze bewonersbrief.

29 februari 2022 || Volg de spoorvernieuwing via de BouwApp

Via de BouwApp houden we u op de hoogte over de werkzaamheden en eventuele hinder. U kunt reageren op berichten of direct een melding aan ons doorgeven. Daarnaast gebruiken we de app om gebruikers via een pushbericht te informeren over een onverwachte gebeurtenis. De app is gratis en via de appstore beschikbaar voor Apple- en Androidtelefoons. Na installatie zoekt u binnen de app op ‘Spoorvernieuwing Culemborg’. Om het project te volgen, markeert u het project als favoriet. Heeft u geen smartphone? De BouwApp is ook vanaf de computer te bekijken.

Bouwapp

28 februari 2022 || Inrichten bouwterreinen

In de directe omgeving van het spoor richten we diverse bouwterreinen (depots) in. Hier slaan we materialen voor de werkzaamheden op. Ook komen er enkele bouwketen. De bouwterreinen liggen tussen station Culemborg en Tricht. Na afloop ruimen we de bouwterreinen op en brengen deze terug in de oude staat. In de week van 21 februari richten we de eerste twee bouwterreinen in:

 • In Culemborg, aan de Parallelweg West, ten zuiden van de N320 (Provincialeweg), ter hoogte van de Oude Beesdseweg. De Parallelweg West blijft toegankelijk voor verkeer. In overleg met de gemeente Culemborg rijdt bouwverkeer naar en van het bouwterrein via de N320, de Rolweg, de Beesdseweg en de Parallelweg West.

 • In Tricht, aan de Oude Hoevenseweg, direct naast het spoor (nabij de Broeksteeg). De Oude Hoevenseweg blijft toegankelijk voor verkeer. Bouwverkeer rijdt naar en van het werkterrein via de Oude Hoevenseweg en de N833 (Rijksstraatweg).

Bouwverkeer vermijdt de bebouwde kom zoveel als mogelijk en wijkt zo snel mogelijk uit naar de grotere doorgaande wegen. Omwonenden ontvingen eerder deze week een bewonersbrief over de inrichting van de bouwterreinen.

Bewonersbrieven

Direct omwonenden informeren we regelmatig per brief over de werkzaamheden, planning, voortgang en eventuele hinder. U kunt alle brieven hieronder terugvinden en downloaden.

Contact 

 • Via de BouwApp delen we regelmatig updates over de voortgang van de werkzaamheden. Download de BouwApp in de appstore en zoek op ‘Spoorvernieuwing Culemborg’ of kijk via de computer mee: https://debouw.app/projects/spoorvernieuwing-culemborg/updates. Via de BouwApp kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. 
 • Bent u benieuwd naar een overzicht van alle spoorwerkzaamheden? Kijk dan hier: prorail.nl/spoorwerk. Wilt u zich aanmelden voor de automatische mail bij werkzaamheden? Dat kan hier: mijnprorail.prorail.nl. 
 • Wilt u mailcontact: culemborg@swietelsky-rail.nl. 
 • Wilt u telefonisch contact: 06–52834993 (tijdens kantooruren, tijdens de buitendienststellingen 24/7).