Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Terug

Mooie mijlpaal in de Rotterdamse haven

10.11.2022

Sinds maart 2022 werkt Swietelsky Rail Benelux aan de realisatie van de blusvoorzieningen op de emplacementen Botlek en Europoort. De nieuwe voorzieningen op Europoort waren op 3 november al getest en goedgekeurd. Vandaag werd ook de nieuwe ringleiding rond Europoort getest. Nu ook deze de vereiste waterdruk en debiet levert, voldoen de emplacementen aan de nieuwe vergunningseisen.

In samenwerking met ProRail en Movares is sinds oktober 2021 hard gewerkt aan het ontwerp van deze nieuwe voorzieningen. De werkzaamheden waren nodig om de emplacementen te laten voldoen aan de nieuwe omgevingsvergunning, die in moet gaan op 1 januari 2023. Zonder deze voorzieningen zou het bevoegd gezag handhaven, waardoor er geen gevaarlijke stoffen per spoor mogen worden vervoerd.

Waterdruk en debiet

Een belangrijke stap in het behalen van de mijlpalen was de geplande Site Acceptance Test [SAT] van emplacement Europoort op 3 november. Het functioneren van de nieuwe bronpompen en het noordelijke deel van het blusleidingsysteem zijn toen goedgekeurd. De SAT toonde aan dat het systeem de functionele specificaties voor de waterdruk en debiet (aantal m3 water) levert. Vandaag is het gehele systeem (noord + zuid) succesvol getest onder toeziend oog van het bevoegd gezag en ProRail. Vanaf nu levert de nieuwe ringleiding rond emplacement Europoort de vereiste waterdruk en debiet en voldoet daarmee aan de nieuwe vergunningseisen. Later deze maand staat de SAT gepland voor emplacement Botlek en werken we met man en macht om ook deze mijlpaal te halen. 

Succesvolle softwaretesten

De volgende stap is de System Integration Test [SIT] op 13 december, waarbij de integratie met het OBI (Operationeel Besturingscentrum Infra) centraal staat. De eerste tussentijdse softwaretesten zijn onlangs al succesvol uitgevoerd in een testomgeving bij het Railcenter in Amersfoort.

Ondergronds én bovengronds

Naast de ondergrondse infra worden er ook bovengrondse voorzieningen aangelegd om de bereikbaarheid voor onder meer de hulpdiensten te verbeteren. De aanleg van deze calamiteitenwegen, hekwerk en toegangspoorten verloopt voorspoedig. Naar verwachting lopen de projectwerkzaamheden door tot begin tweede kwartaal van 2023. Het accent ligt daarbij op het saneren van het oude blusleidingsysteem en het aanleggen van de definitieve kabeltracés.

Om de projectdoelstellingen te halen, zijn we de realisatiefase vroegtijdig gestart. Die liep daardoor grotendeels parallel aan de ontwerpfase. Op dit moment ronden we de laatste ontwerpvraagstukken, zoals aardings- en overstortvoorzieningen, af en sluiten we deze intensieve bouwteamfase af.