Swietelsky AG
Terug

Spoor Culemborg-Geldermalsen met nieuwe funderingslaag volgens planning in dienst

06.08.2022

Afgelopen 23 dagen voerde Swietelsky in opdracht van ProRail groot onderhoud uit aan het spoor tussen Utrecht en Geldermalsen. Op één van de drukst bereden spoorcorridors brachten we met de speciale werktrein PM1000 een nieuwe funderingslaag aan onder het spoor. Sinds vanmorgen vroeg (6 augustus 06.00 uur) rijden de treinen weer!

Veel werk verzet

Projectmanager Robert van Eekelen is trots: “Er is in de afgelopen 23 dagen veel werk verzet. In een relatief korte periode is er onder negen kilometer spoor een nieuwe funderingslaag aangebracht. Ook vernieuwden we dwarsliggers en ballast, realiseerden we de afwatering en verbreding van de spoorbermen en legden we schouwpaden aan. De bovenleiding is definitief gemaakt en alle nieuw aangelegde kabels zijn getest en in gebruik genomen. Ik ben enorm trots op iedereen die zich tijdens deze buitendienststelling heeft ingezet, overdag en in de nacht. Dankzij die inzet zijn de werkzaamheden, ondanks de extreme warmte in de eerste week en enkele kleine tegenslagen, volgens planning afgerond.”

Ook ProRail is erg tevreden en trots op het harde werken van het team binnen ProRail en Swietelsky. “De omstandigheden zaten immers niet altijd mee” stelt Martijn Smulders, projectmanager bij ProRail. “We zijn blij dat alle werkzaamheden zijn geslaagd en dat de treinen op dit traject straks weer op volle snelheid kunnen gaan.”

De inzet van de PM1000 maakt dat er in een kortere spoorafsluiting meer werk verricht kan worden en dat veel verplaatsing van materiaal over het spoor plaatsvindt. Daarmee beperkten we hinder voor de omgeving, al kregen omwonenden ondanks verschillende maatregelen toch te maken met geluid, trillingen en verschillende omleidingen door wegafsluitingen. We nodigden de omgeving tijdens de buitendienststelling uit op twee tribunes om naar de werkzaamheden te kijken en vragen te stellen. Ook kon iedereen meekijken via een webcam.

Komende periode

Nu de treinen weer rijden, zijn de grootste werkzaamheden afgerond. Komende maand voeren we nog een deel van het vrijgekomen materiaal af, ruimen we de tijdelijk ingerichte bouwdepots op en brengen we de werkterreinen weer terug in de oorspronkelijke staat. In een aantal nachten voeren we de komende maanden nog kleine – afrondende - werkzaamheden op en rond het spoor uit. De nieuwe funderingslaag onder het spoor maakt dat treinverkeer weer op volledige baanvaksnelheid kan rijden.