Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Terug

Veiligheidskalender 2023; 1e kwartaal in volle gang!

14.02.2023

Wij zien het gedrag van onze medewerkers als dé sleutel tot veiligheid. Daarom bouwen wij continu aan de veiligheidscultuur in ons bedrijf en veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers. Hiermee zorgen wij voor een verantwoordelijkheidsgevoel voor omgeving en medemens waar wij elkaar altijd op aan kunnen spreken. Ons hoogste streven is dat iedereen aan het eind van een werkdag weer veilig naar huis gaat.

Om het hele jaar aandacht te vestigen op veiligheid en een cultuur van veiligheidsbewustzijn te creëren binnen het bedrijf, werken wij met een jaarlijkse veiligheidskalender. Aan de hand van diverse thema’s organiseren wij elk kwartaal themasessies en toolboxen om de verschillende aspecten van veiligheid en risico’s op projecten bespreekbaar te maken. Daarbij gaan we ook het gesprek met elkaar aan over de meest veilige manier van werken.