Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Terug

Voorbereidende werkzaamheden Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf gestart

22.07.2021

Komende periode vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de spoorverdubbeling.

Als voorbereiding op de werkzaamheden voeren we op verschillende manieren onderzoek uit. We verrichten in de maanden juli, augustus en september metingen op verschillende locaties en graven proefsleuven om de exacte locatie van kabels en leidingen in de omgeving van het spoor te bepalen. Ook voeren we bodemonderzoek uit. We verwachten dat omwonenden van deze activiteiten weinig hinder ervaren.

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de spoorverdubbeling. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf 26 juli 2021 kapt Van der Linden Groen in opdracht van Swietelsky bomen in de directe omgeving van het spoor. Deze werkzaamheden starten eind juli in Landgraaf, vanaf medio augustus kapt Van der Linden Groen in Heerlen de bomen langs het spoor. Dat doen we in samenwerking met een ecoloog, die controleert of er geen nesten in de bomen zitten. Als dat wel het geval is, blijven de bomen staan tot de nesten verlaten zijn. Samen met een groenexpert van beide gemeenten bekijken we per boom of deze kan blijven staan.

Bomen die we verwijderen voor de werkzaamheden, compenseren we op een andere locatie. Samen met de gemeenten Landgraaf en Heerlen en de verschillende stakeholdersoverleggen (bestaande uit onder andere bewoners) maken we een groenplan waarin we vastleggen hoe het terugplanten van groen eruitziet en op welke locatie dit plaatsvindt.