Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Swietelsky draagt veel bij aan de economie, de samenleving en het milieu. De voortdurende uitbreiding van het dienstenaanbod en de bereidheid van het personeel om zich in te zetten voor ontwikkeling, waren belangrijke factoren in de succesvolle groei van het bedrijf voor decennia.

De ervaring opgedaan uit ontelbare bouwprojecten is altijd te zien in nieuwe projecten en maakt het voor Swietelsky mogelijk haar diensten te optimaliseren. Dit voortdurende innovatieproces wordt verrijkt door interne ontwikkelingsprojecten en actieve deelname aan onderzoeksprojecten.

Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven

Door de aard van het bedrijf draagt Swietelsky bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven in gemeenschappen. Door bij te dragen aan de optimalisatie van het spoor zorgen wij dat gemeenschappen verbonden blijven op een duurzame manier.

Verantwoordelijkheid als werkgever en zakenpartner

De bouwindustrie is over het algemeen arbeidsintensief. Daarom heeft Swietelsky een belangrijke rol als werkgever om ervoor te zorgen dat onze medewerkers op een veilige manier hun werk kunnen doen. We hechten specifiek veel waarde aan eerlijkheid en respect richting onze zakenpartners, leveranciers en onderaannemers. Zij dragen aanzienlijk bij aan het succes van het bedrijf door middel van een wederzijds gunstige samenwerking. Onze ambitie is om klanten, medewerkers, leveranciers en zakenpartners een gevoel van vertrouwen en veiligheid te geven.

Langetermijn denken, organisatorische groei

Swietelsky opereert op de lange termijn. We streven niet naar snelle uitbreiding, maar naar organische groei. Onze gedecentraliseerde bedrijfsstructuur weerspiegelt dit doel. Wij bouwen op het principe van individuele verantwoordelijkheid en creativiteit van medewerkers. Verder is het ons doel om een nieuwe internationale verklaring van de werkgeversmissie te ontwikkelen, om zo een bedrijfscultuur te promoten die in heel het bedrijf als positief wordt ervaren.

Digitalisering als motor van innovatie

Innovatie door digitalisatie is ongetwijfeld een van de belangrijkste sturende factoren bij Swietelsky en in de hele industrie. Onze visie is om zo duurzaam mogelijk te werken en zo min mogelijk negatieve impact te hebben op de omgeving. Lees meer over de ambities van Swietelsky in ons duurzaamheidsrapport. Zie onze trendanalyses voor onze voortgang met betrekking tot verduurzaming.Dr.-Ing. Monika Ehlers, Hoofd van Digitale bedrijfsontwikkeling
"BIM kan ook beslist bouwprocessen verbeteren op vlak van duurzaamheid. Het is mijn plicht om de voortgang die we tot dusver bereikt hebben op verschillende niveaus te coördineren en om het voort te drijven op een doelgerichte manier."

Dr.-Ing. Monika Ehlers, Hoofd van Digitale bedrijfsontwikkeling