Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Onze aanpak

Medewerkers, contractpartners, onderaannemers, en omwonenden moeten beschermd worden tegen ongelukken en gezondheidsrisico’s op bouwplaatsen van Swietelsky. Hun veiligheid is de voornaamste zorg van ons bedrijf. Veiligheidsstandaarden krijgen daarom de hoogst mogelijke prioriteit.

Het hoogste streven is om alle werkzaamheden incidentvrij, zo veilig mogelijk en zonder risico op gezondheidsschade voor medewerkers uit te voeren. De sleutel tot veilig werken is het veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving en medemens. Hier kunnen we elkaar altijd op aanspreken. Zo zorgen we ervoor dat iedere dag iedereen weer veilig naar huis gaat. Onze QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) Afdeling waarborgt dit streven door onze processen continu te toetsen en te verbeteren om zo in de toekomst nog veiliger en duurzamer te kunnen werken. 

De doelstellingen voor QHSE zijn als volgt: 

Kwaliteit (Quality)

We verbeteren onze bedrijfsprocessen continu door op systematische en gestructureerde wijze te leren van afwijkingen, incidenten of verbetermogelijkheden. Deze inzichten komen voort uit aanbevelingen, audits, evaluaties en veranderende wet- en regelgeving. 

Gezondheid (Health)

Swietelsky Rail Benelux streeft ernaar dat medewerkers, zowel eigen als ingehuurd, geen schade oplopen door de werkzaamheden die zij uitvoeren. Onder schade wordt zowel lichamelijk als geestelijk letsel (inclusief beroepsziekte) verstaan. Daarnaast investeert Swietelsky Rail Benelux in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers met een duurzaam inzetbaarheidsprogramma, SWIET. 

Veiligheid (Safety)

Veiligheid is ons hoogste streven. Het voorkomen van ongevallen en incidenten binnen de railinfra is dan ook ons primaire doel. Omdat gedrag de sleutel naar veiligheid is werken we binnen Swietelsky Rail Benelux actief aan het verder verbeteren van onze veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn op onze projecten. 

Milieu (Environment)

Bij Swietelsky Rail Benelux ondernemen we op een duurzame manier. We respecteren het milieu, de omgeving en onze medemens. Duurzaamheid is in onze ogen een langlopend proces en geen korte termijn project. Daarom kiezen we ambitieuze, maar realistische CO2doelen en doen er alles aan om deze te realiseren in de toekomst. We kiezen er bewust voor om dit samen met onze opdrachtgever(s) en partners te doen. Het milieu is tenslotte in ons gezamenlijk belang. 

Manuel Dinghofer, Msc, Hoofd van het Interdisciplinaire duurzaamheidsteam
"We zijn vastberaden om alle belangrijke duurzaamheidsproblemen binnen de Groep aan te kaarten en om voortdurend onze verslaggeving over duurzaamheid te verbeteren op vlak van transparantie en efficiëntie."

Manuel Dinghofer, Msc, Hoofd van het Interdisciplinaire duurzaamheidsteam