Jaarverslag

Swietelsky.Company.Core.Models.UmbracoPublishedModels.Contentseite?.Name
Swietelsky.Company.Core.Models.UmbracoPublishedModels.Contentseite?.Name
Swietelsky.Company.Core.Models.UmbracoPublishedModels.Contentseite?.Name
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Jaarverslag

Open communicatie en transparantie naar onze investeerders en de markt toe zijn zeer belangrijk voor ons. Hier kunt u het huidige managementrapport (geconsolideerde jaarrekening) in het Duits en het Engels vinden, alsook het jaarverslag (geconsolideerde en individuele financiële jaarrekening) in het Duits vinden. We publiceren ook de laatste verklaring van het bestuur over de laatste geconsolideerde jaarrekening hieronder.

 

/ Voorwoord door de raad van bestuur

SWI Presseaussendung AG Vorstand 1911

Geachte!

Het financiële jaar 2018/19 voldeed aan onze optimistische verwachtingen en is het meest succesvolle in de geschiedenis van het bedrijf. SWIETELSKY's organische groei zette onverstoord voort tijdens goede economische omstandigheden. Er werd op alle grote markten winst behaald, waardoor onze bouwproductie van jaar op jaar met 18% verhoogd kan worden. Op 3,12 miljard euro blijft het orderboek op een hoog niveau, ondanks de geplande uitvoering van grote projecten op lange termijn. De eigenvermogenspositie klom tot 29%.

Onze belangrijkste focus is altijd winst geweest, en ook daarop werden bevredigende stijgingen behaald. Resultaat voor belastingen (EBT) steeg met 39.16%. We kunnen een erg goede EBT-marge van 4.1% in vergelijking met de gehele industrie rapporteren. We besteden ook zorgvuldige aandacht aan de kapitaalstructuur en hechten veel waarde aan het gebruiken van onze financiële middelen op een economische manier. Desalniettemin toonden we in het voorgaande fiscale jaar een sterke bereidheid te investeren in de modernisering van onze technische fabrieken en machines.

We blijven onze inspanningen leveren op vlak van onze diversificatiestrategie en onze beheeraanpak voor het promoten van ondernemingsvaardigheden van onze werknemers, zoals we in het verleden ook hebben gedaan. In de herfst van dit jaar zal voor de eerste keer een duurzaamheidsrapport voor het bedrijf opgemaakt worden in overeenkomst met de “Sustainability Reporting Standards” van het “Global Reporting Initiative (GRI)” om onze dienstverlening transparanter te maken in de context van duurzaam beheer. In het huidige financiële jaar 2019/20 willen we de bouwproductie consolideren op het niveau van vorig jaar en hopen we de gemiddelde winstgevendheid van de afgelopen drie financiële jaren te behalen.

in september 2019