Jaarverslag

Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Jaarverslag

Open communicatie en transparantie naar onze investeerders en de markt toe zijn zeer belangrijk voor ons. Hier kunt u het huidige managementrapport (geconsolideerde jaarrekening) in het Duits en het Engels vinden, alsook het jaarverslag (geconsolideerde en individuele financiële jaarrekening) in het Duits vinden. We publiceren ook de laatste verklaring van het bestuur over de laatste geconsolideerde jaarrekening hieronder.

 

/ Voorwoord door de raad van bestuur

Vorstand Web 1

Geachte dames en heren,

Dit jaarverslag is het eerste dat ons bedrijf als naamloze vennootschap publiceert. Deze omschakeling werd in 2019 door de eigenaars gekozen en uitgevoerd tegen de achtergrond van een gestage groei en draagt bij tot de optimale inrichting van de organisatorische en juridische structuren van SWIETELSKY voor de toekomstige uitdagingen. Ze heeft geen invloed op de structuur en de samenstelling van de eigenaars of hun eigendomsstructuur.

In het boekjaar 2019/20 kon SWIETELSKY de succesvolle afgelopen jaren probleemloos voortzetten. De groep zette zijn organische groei voort met een solide economische ontwikkeling, die pas in de laatste weken van het boekjaar werd beïnvloed door de coronacrisis. Op de Oostenrijkse thuismarkt kon SWIETELSKY haar bouwproductie opnieuw aanzienlijk verhogen, terwijl op alle andere belangrijke markten de hoge groeicijfers van de afgelopen jaren werden geconsolideerd. Over het geheel genomen is de productie in de bouwsector met 8% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het orderboek ligt met EUR 3,14 miljard boven het zeer hoge niveau van het voorgaande jaar, ondanks de geplande voltooiing van grote langetermijnprojecten. Het eigenvermogensaandeel is gestegen tot 30%.

Onze focus is altijd gericht geweest op rentabiliteit, en ook hier hebben we een bemoedigende groei bereikt. De winst voor belastingen (EBT) steeg met 7,2%. De EBIT-marge van 4,2% is een zeer goed cijfer in vergelijking met de rest van de sector. Wij blijven waakzaam ten aanzien van de kapitaalstructuur en hechten veel belang aan een zuinig gebruik van onze financiële middelen. Toch hebben we in het afgelopen boekjaar opnieuw een grote bereidheid getoond om te investeren in de modernisering van onze technische installaties en machines.

Ons eerste groepsbrede duurzaamheidsverslag werd in het najaar van 2019 gepubliceerd in overeenstemming met de 'Sustainability Reporting Standards' van het 'Global Reporting Initiative (GRI)'. Op deze manier maken we onze diensten transparant in het kader van duurzaam beheer. Door voortdurend te streven naar duurzaamheid moeten we erin slagen om op dit gebied verdere concurrentievoordelen te genereren.

In maart 2020 kregen we op de Oostenrijkse binnenlandse markt te maken met een historisch ongekende bouwstop en verstoringen van de productie- en toeleveringsketens in binnen- en buitenland, als gevolg van de verspreiding van COVID-19. In deze fase waren alle inspanningen van het bedrijf gericht op een snelle voortzetting van onze bouwactiviteiten onder de meest veilige omstandigheden. Dat werd binnen enkele weken bereikt. Ook al zijn de negatieve effecten van de coronacrisis in het afgesloten boekjaar beperkt, vormt de huidige situatie een keerpunt. Wij gaan ervan uit dat de gevolgen van de algehele economische recessie zich zullen vertalen in een vermindering van de bouwproductie. Onze focus ligt dan ook op mogelijke verbeteringen in de efficiëntie van de productieprocessen om zo structureel sterker uit de crisis te komen.

De prognoses voor het boekjaar 2020/21 zijn niet zonder risico gezien de huidige situatie, hoewel we er vertrouwen in hebben dat we de COVID 19-pandemie en de gevolgen ervan goed kunnen overleven, dankzij ons robuuste en winstgevende bedrijfsmodel en het aanhoudend hoge niveau van de orders van de groep.

Een bijzonder trieste gebeurtenis in het jaar 2020 is het overlijden van Ing. Hellmuth Brustmann, voormalige mede-eigenaar en algemeen directeur van SWIETELSKY. Hij was een van de pioniers van de moderne spoorwegbouw, zorgde voor een revolutie op het gebied van efficiëntie en arbeidsveiligheid door de introductie van grootschalige machines en bevorderde de internationalisering van SWIETELSKY tot een van Europa's toonaangevende spoorwegbouwbedrijven. We zullen hem dankbaar blijven herinneren als maatschappelijk verantwoordelijke vormgever van de toekomst.

in juli 2020